Adatvédelem és ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek:

Hatályos: 2024. február 1. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a KocsiGuru Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 148/A,B., Adószám: 25002205-2-43, Cégjegyzékszám:01-09-194049; a továbbiakban: KocsiGuru Kft vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.carguru.bid oldalon (a továbbiakban: oldal) elérhető online szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Carguru.BID Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést az Carguru.BID Kft. nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok igazolják.

Az CarGuru.BID Kft., mint az carguru.bid online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Carguru.BID.com rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az Carguru.BID.com erre a célra szolgáló felülete tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az ÁSZF Tárgya:

A szolgáltató oldalára Felhasználónak joga van regisztráció után személy gépjárművet az oldalra feltölteni, vagy gépjármű vásárlás céljából az aukciós oldalon jelen lenni. Amennyiben Felhasználó értékesíteni kívánja gépjárművét akkor feltöltéssel online közvetítői szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, mely szerint a Szolgáltató, mint közvetítő a megbízója javára ingó adásvételi szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a Felhasználó, mint  Szolgáltatás Igénybe vevője a díj megfizetésére köteles. A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók részére biztosít online aukciós felületet, melyen ezen ÁSZF 2. pontja szerint szabályoknak megfelelően értékesít.


Fogalmak:

Nyílt licit:  Minden partner láthatja az aktuálisan legmagasabb licitet és eldöntheti kíván-e többet ajánlani az adott gépjárműért. Lehetősége van legalább a minimális licitlépcsővel emelni. Amennyiben a licit lejárata előtt 1–5 percen belül érkezik újabb ajánlat, úgy a licit lezárási ideje 1–5 perccel meghosszabbodik, tehát az aukció csak akkor ér véget, ha valaki már nem emel a nyertes ajánlaton a lejáratot megelőzően.

Zárt (vak) licit:  Minden licitáló a saját – maximális – ajánlatát teszi meg más ajánlatától függetlenül, a rendszerben egyetlen jogosultsági szinten sem láthatók licit közben az aktuális ajánlatok. Az ajánlat összege licit lejáratáig szabadon emelhető, de a korábban leadott ajánlat nem csökkenthető és nem törölhető. Az aukció végén azonnal megjelenik az eredmény. Zárt licit esetén előfordulhat, hogy azonos árral több licitáló is a legmagasabb ajánlatot teszi meg, ilyenkor a legkorábban megajánlott licit ár a hivatalos nyertes.

Licitlépcső:  A licitlépcső az az ár, amennyivel egy új ajánlatnak minimálisan meg kell haladnia az előző ajánlatot. Ha például valaki 1 000 000 Ft-ot ajánlott egy gépkocsiért, és a licitlépcső 20 000 Ft, akkor Önnek 1 020 000 Ft-ot kell ajánlania érte, ha azt szeretné, hogy Öné legyen a legmagasabb licit.

Minimálár: Az árverés során az a legkisebb összeg, amennyiért az eladó hajlandó eladni a terméket. A minimálár nem mindig egyezik a kikiáltási árral, és az értéke gyakran nem nyilvános, csak az elérésekor, vagy utólag derül ki, hogy az ajánlat elérte-e már az összegét. Ha a legmagasabb ajánlat sem éri el a minimálárat, akkor a termék nem kerül eladásra.

Villámár:  Az árverés során az az ár, amit ha valaki megajánl, akkor a terméket azonnal, további licitálás nélkül megvásárolhatja.

Licitügynök:  A licitügynök egy, a felhasználók által beállítható automata megbízás, amely a vevő által meghatározott összegig automatikusan tartja a licitet. Licitügynököt akkor érdemes beállítani, ha a vevő nem akarja/tudja végig követni az árverést az interneten, hanem beállít egy fix összeget, és az „ügynök” addig a határig képviseli őt a licitálásban.

Ajánlati kötöttség: Minden egyes ajánlat ajánlati kötöttsége az ajánlatadástól számított 5 munkanap. A Megbízónak ennyi idő áll rendelkezésére, hogy eldöntse, értékesíti-e Felhasználónak a megnyert gépjárművet, vagy sem. A vásárlási kötelezettség alól kizárólag 15%-os bánatpénz és a licitdíj megfizetése mellett lehet a licitzárást követően kilépni.

 

1. Regisztráció

1.1. A Felületen lehetőség van vétel szándékával és eladás szándékával regisztrációit indítani.

1.2. A CarGuru.BID által működtetett oldalon az Eladói szolgáltatást természetes és jogi személyek egyaránt igénybe vehetik.  A jogi személyek a szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció útján felhasználó fiókot kötelesek készíteni, míg amennyiben természetes személy gépjárművet kíván értékesíteni a weboldalon, akkor annak az eladási szándékát az info@carguru.bid email címen kell jeleznie.

1.3. A CarGuru.BID által működtetett oldalon vételi szolgáltatást kizárólag gépjárműkereskedők tudnak regisztráció útján igénybe venni. 

1.4. A Regisztráció során a Felhasználó ezen pontban felsorolt adatokat köteles megadni, illetve az arról nyilatkozni, hogy a Felhasználó elismeri, hogy gazdálkodó szervezet, amely képviseletében jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A szükséges adatok:

  1. Cégnév
  2. Ország
  3. Irányítószám
  4. Város
  5. Székhely
  6. Adószám
  7. Cégjegyzékszám
  8. telefonszám

1.5. A Felhasználó köteles a pontos adatait megadni a regisztráció során, illetve a későbbiekben módosítani, amennyiben azok valamelyikében változás történik.

1.6. A Felhasználó elfogadja, hogy helytelen vagy hiányos adatokkal történő regisztrációja esetén a felhasználói fiókja részleges vagy teljes korlátozásra, felfüggesztésre kerülhet.

1.7. Az Carguru.BID ellenőrizheti az adatok valódiságát, valamint egyesesetekben, biztonsági szempontból és azonosítás céljából további adatokat kérhet a Felhasználótól e-mailben, telefonon vagy postai úton. Az ellenőrzés időtartamára a Felhasználó korlátozásra kerülhet.

1.8. A korlátozott, felfüggesztett regisztrációval rendelkező Felhasználó számára az Carguru.BID szolgáltatásai nem elérhetőek.

1.9. Az Carguru.BID saját hatáskörben bármely gazdálkodó szervezet regisztrációját megtagadhatja, illetve bármely Felhasználó hozzáférését korlátozhatja az oldal egyes vagy teljes szolgáltatásaira vonatkozóan.

1.10. Az Carguru.BID-en eladást és vásárlást kizárólag hitelesített és az Üzemeltető által jóváhagyott Felhasználó kezdeményezhet. A Felhasználó, mint eladó jóváhagyást kaphat az oldal használatára a Vállalási szerződés cégszerű aláírása után. A Felhasználó, mint vevő jóváhagyást kaphat, amennyiben a regisztrációhoz szükséges adatokat helyesen kitölti és a szükséges dokumentumokat az Üzemeltető részére megküldi.

1.11.  A Felhasználó az oldal használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. Az oldalt a Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

2. Licitálás és Vásárlás

2.1. Felhasználónak  a szolgáltató oldalán  a sikeres regisztrációt követően van lehetősége belépnie az aukciós felületre,  ahol az általa kiválasztott járműnek a részletező oldalára kattintva tud az adott árverésen részt venni.

2.2. A Licitügynök segítségével Felhasználó beállíthatja azt az ezer forintra kerekített összeget, (amely nem lehet alacsonyabb, mint a kezdőár vagy az aktuálisan legmagasabb licit) illetve Vaklicit esetén azt az árat írhatja be, amit Felhasználó maximálisan kifizetne a kiszemelt gépkocsiért.

2.3. Felhasználó ezután megadja a maximális összeget, amelyet hajlandó kifizetni a járműért. Nyílt licit esetén nem ez az összeg fog megjelenni a weboldalon. A licitügynök a lehető legalacsonyabb összeggel licitál, amely az előző licit összegét egy licitlépcsőnyivel meghaladja. A licitügynök ezt egészen addig folytatja, amíg el nem éri az Ön maximális összegét. Vaklicit esetén, mivel már a maximális összeg rögzítésre került, amit megadna a gépkocsiért, így további teendő nincs.

2.4. Felhasználó a „Küldés” gombra való kattintással adja meg a licitjét. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy minden licit kötelező érvényű és a weboldalról nem törölhető és onnan nem távolítható el.

2.5. A legtöbb aukcióhoz tartozik villámár is, ha Felhasználó úgy gondolja, hogy megér annyit a kiszemelt gépkocsi, akkor nincs más dolga Felhasználónak, mint a villámár gomb megnyomása a vásárlási szándék megerősítéséhez. Ekkor automatikusan befejeződik az aukció, amelynek Felhasználó lesz a nyertese.

2.6. Felhasználónak lehetősége van licitjeinek nyomon követésére a megadott e-mail címére kiküldött rendszerüzenetek segítségével. Nyílt licit esetén ajánlott az aukció lejárata előtt pár perccel az autó részletező oldalán követni a licitet, mert az utolsó pillanatban még beérkezhetnek olyan licitek, amik magasabbak, mint a Felhasználó által megadott ajánlat.

2.7. Szolgáltató hetente két napon, kedden és csütörtökön zárja az aukciókat Felhasználók számára.

 

3. Szerződés létrejötte

3.1. Az CarGuru.BID-en a Ptk. 6:64. §-a szerint az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az adásvétel zárásáig az ajánlatához kötve marad. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg.

3.2. Az aukció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált gépjárművet a leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a gépjárművet ezen a leütési áron megvenni és átvenni.

3.3. A gépjárművet az CarGuru.BID telephelyén veheti át a sikeres licitzárást követő 6 napon belül vagy kérheti kiszállítását az ügyfélszolgálatunkkal egyeztetett áron. Ha a vevő a terméket nem veszi át, vagy a vételárat nem fizeti meg, az CarGuru.BID jogosult a vevő felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket nem adja át, az Carguru.BID jogosult az eladó felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni.

3.4. Felhasználó mint vevő a gépjárműre való licitálással vállalja, hogy amennyiben a sikeres aukciózárást követően az eladó által felajánlott gépjárművet nem veszi át, és az adásvételi szerződést az eladóval nem köti meg, úgy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybevételéért 50.000,- Ft + ÁFA díjat fizet meg az Üzemeltető részére.

3.5. Aukciós értékesítés esetén, ha a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett az adásvétel teljesítésére, kivéve, ha az adásvétel jogszabály, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely pontja miatt tiltott.

 

4. Felhasználói kötelezettségek

4.1. Az Carguru.BID által működtetett oldalon gépjármű feltöltésére kizárólag az Carguru.BID Kft. jogosult, miután a gépjármű állapotát az Carguru.BID Kft. szerződött partnere felmérte.

4.2. Az Carguru.BID vállalja, hogy a terméklapon megjeleníti a feltöltött gépjármű pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait, jó minőségű fényképfelvételeket és a szerződött partner által elkészített állapotlapot.

4.3. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként a nyertes ajánlatnak számító leütési ár teljes összegét számíthatja fel. Az Carguru.BID oldalon feltüntetett árak bruttó árak. Az eladó köteles számlát adni a vevő részére.

4.4. A Felhasználó, mint vevőnek az Carguru.BID oldalon tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

4.5. A Felhasználó a saját maga által indított árverésen nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, az Carguru.BID oldalon regisztrált felhasználónevet felhasználva. Önlicit esetén az Carguru.BID jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

 

5. Az Carguru.BID, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

5.1. Az oldal működtetését az KocsiGuru Kft. közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A KocsiGuru Kft. az ügyfélaukció során semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

5.2. Fentiekre való tekintettel az KocsiGuru Kft. nem felel az általa működtetett oldalon meghirdetett gépjárművek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. A KocsiGuru Kft. nem felel továbbá azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a gépjárművet, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti adásvételt be is tudják fejezni. Az adásvételek/aukciók elérhetetlensége esetén az KocsiGuru Kft. kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

5.3. A KocsiGuru Kft. nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a  KocsiGuru Kft. mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

5.4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

5.5. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a KocsiGuru Kft. telephelyén zajlik.

 

6. Kellékszavatosságra, Szolgáltatásszavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok

6.1. A Szolgáltató a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Szolgáltatás Igénybe vevője  részére.

6.2. Kellékszavatosság

6.3. A Szolgáltatás Igénybe vevője hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.4. A Szolgáltatás Igénybe vevője  – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Szolgáltatás Igénybe vevője  által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Szolgáltatás Igénybe vevője  is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat. A Szolgáltatás Igénybe vevője  választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Szolgáltatás Igénybe vevője  viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.5. A Szolgáltatás Igénybe vevője  köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.6. A Szolgáltatás Igénybe vevője  a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Szolgáltatás Igénybe vevője  kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Szolgáltatás Igénybe vevője  igazolja, hogy a Szolgáltatáset a Szolgáltató-től vette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Szolgáltatás Igénybe vevője  köteles bizonyítani, hogy a Szolgáltatás Igénybe vevője  által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7. Vis Major

7.1. Egyik Fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

7.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést felmondani.

7.3. Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

7.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 

8. A panaszkezelés általános szabályai

8.1. A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

8.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

8.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

  1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
  2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet Szolgáltatás Igénybevevője személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.4. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

8.5. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

8.6. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát

a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját

a hiba bejelentésének időpontját,

a hiba leírását,

szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

8.7. Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

8.8. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

8.9. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.10. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.11. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni
a) a fogyasztó nevét és címét,

  1. b) dolog azonosításához szükséges adatokat,
  2. c) dolog átvételének időpontját,
  3. d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

8.12. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül köteles elvégezni.

8.13. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Iratleadási időpontok: hétfő: 8.30-16.30, kedd: 8.30-16.30, szerda: 8.30-16.30, csütörtök: 8.30-18.00, péntek: 8.30-13.30
Tanácsadási időpontok: hétfő: 12:30-16:30, szerda: 12:30-16:30.
Panasza esetén lehetősége van vásárlónak a lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

8.14. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a Szolgáltatás minőségével, a Szolgáltatás biztonságosságával, a Szolgáltatásfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.15. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

8.16. Békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

8.17. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

8.18. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

8.19. A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

8.20. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

8.21. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

8.22. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

8.23. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

8.24. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A tanács az eljárást megszünteti, a fogyasztó a kérelmét visszavonja, a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, az eljárás folytatása lehetetlen, az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

8.25. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

9. Záró rendelkezések:

9.1. Ezen ÁSZF rendelkezései 2023. augusztus 1-jétől érvényesek, és az ezt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A szerződéskötés magyarul lehetséges. Szolgáltató az ÁSZF változásának jogát fenntartja, a módosításokat a weboldalon közzéteszi. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, a jogvitákra a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CARGURU.BID KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Hatályos: 2024. március 01. napjától


I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

II. Bevezető, alapelvek
A KocsiGuru Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 148/A,B., Adószám: 25002205-2-43, Cégjegyzékszám:01-09-194049, a továbbiakban „Adatkezelő”, vagy „Társaság”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendeletének (2016. április 27.) (további említése esetén, mint „Rendelet”, vagy „GDPR-rendelet”) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az említett Rendeletben és a kapcsolódó jogi aktusokban található, további információigény esetén javasolt a Rendelet tanulmányozása, vagy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a jelen tájékoztatóban is feltüntetett elérhetőségeken.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapvetéseknek megfelelően jár el. Adatkezelő időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési szabályokról.
Az Adatkezelő személyes adatokat az adatkezelés célhoz kötöttségéhez fűzött elvárásnak megfelelően kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel.
A begyűjtött személyes adat mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű, amely szabály megtartásával az Adatkezelő eleget tesz az adattakarékosság elvének.
Az adatpontosság jegyében az Adatkezelő az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.


Az Adatkezelő a személyes adatokat marketing célokra kizárólag az Érintett beleegyezésével használja fel és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt az Érintett megtiltsa.
Az Adatkezelő arányos és teljeskörű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is részletezettek szerint, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja.
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag - az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek képviselői és kapcsolattartói, mint Érintettek személyes adatainak kezelésére is, a www.carguru.bid weboldal használatára, továbbá az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

III. Értelmező rendelkezések
Rendelet, GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);
Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együt